Olağan Genel Kurulumuz

Birliğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2018 tarihinde Amasya Grand Ottoman Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Birliğimiz Yön.Kur.Bşk.Güner ASLAN yaptığı açılış konuşmasında;

"Üreticilerimizin bize verdiği destek ve güçle, yıllardır çaba göstererek bu günlere geldik. İşimizi daha iyi yapmaya ve üretimimizi artırmaya çalıştık. Asıl işimiz olan hayvan ıslahında başarılı olmak için farklı yöntemler ve uygulamaları hayata geçirdik. Her üretici birliğinin görevi üyelerine uygun ekonomik koşullarda hizmet vermektir. Bu düşünceden hareketle, Merzifon, Hamamözü ve Taşova İlçeleri bölgelerinde üreticilerimize daha uygun fiyata suni tohumlama hizmeti vererek, suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağladık. Böylece, özellikle dağlık alanlarda kültür ırkı boğaların spermalarıyla tohumlanan ineklerden et ve süt verimi yüksek buzağıların elde edilmesine olanak sağlandı.

Bir üreticinin yüksek kapasiteli tarım araç ve makinaları satın alması ekonomik açıdan oldukça zordur. Satın alma olanağı olsa bile, etkin bir şekilde kullanılması pek mümkün görünmemektedir. Ortak makina kullanımının girdi maliyetlerinin düşürülmesine dolayısıyla da karlılığın artırılmasına etkisini bilerek, Birliğimiz bünyesinde oluşturduğumuz bir makina parkı ile bölgemizdeki üreticilere hizmet vermekteyiz. Halen makina parkımızda 28 adet farklı makina ve ekipman ve 10 farklı ataşman ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Temel amacımız üreticilerimize dolaylı ekonomik destek verilmesi ile, üreticiler aleyhine her geçen gün artan girdi ve gelirler arasındaki farkın en aza indirilmesine katkı sağlamaktır. Böylelikle üreticilerin hem yüksek maliyetli tarım makineleri satın alma mecburiyetinden kurtularak girdi maliyetlerini düşürebilmeleri, hem de en az yatırım maliyeti ile en yüksek fayda elde edilerek makinelerin doğru ve etkin kullanımı mümkün olabilmektedir. Ayrıca, Birliğimiz bünyesinde oluşturulan Araç ve Makina Bakım ve Onarım Merkezinde tüm araç, makina ve ekipmanlarımızın periyodik bakımları ve onarımları personelimiz tarafından yapılarak, faaliyetlerin aksaksız olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Birliğimiz tarafından toplanan süt her geçen yıl artmaktadır. Halen, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak, günlük 45-90 ton arasında süt toplamaktayız. Yıllardır, üreticilerimizden topladığımız sütü Türkiye genelinde belirlenen fiyatın çok üzerinde fiyata pazarlamayı başardık. Ancak, hem süt piyasasındaki dalgalanmalar hem de süt miktarının artması istikrarlı bir fiyat ile sütün pazarlanmasını zorlaştırdı. Süt miktarının artması ile birlikte yaşanan sorunları çözmek amacıyla, sütün bir kısmını süt tozu yaptırarak pazarlamak zorunda kaldık. Ülkemizdeki büyük süt işleme firmaları süt alımı yaptıkları kurumlara, ya kendi ürettikleri yemi ya da kendilerinin aracılık yaptığı bir yem firmasının yemlerini satın almaları konusunda, baskı yapmaktadır. Yem alımı yapmak istemeyen kurumları sütlerini almamakla tehdit etmektedir. Büyük firmaların yem konusundaki baskıcı uygulamalarını gören küçük süt işleme firmaları da benzer uygulamaları hayata geçirmek için çaba sarf etmektedir.

Süt piyasasında yaşanan bu sorunların üstesinden gelmenin en akılcı yolu elde ettiğimiz sütlerin en az yarısını mamül haline dönüştürerek pazarlamaktır. Aksi takdirde, bölgesel süt fiyatının belirlenmesinde üreticiler olarak söz sahibi olmamız pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, 2011 yılında Birliğimiz bünyesinde kurduğumuz Amesia Şirketi ile üyelerimizden topladığımız sütlerden elde edilen mamüller ile üye eşi üretici kadınlar tarafından üretilen ürünleri pazarlamaya başladık. Ancak bu ve benzeri yöntemlerle Birliğimizin bu sektörde daha istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesini sağlayabiliriz." dedi.

Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdikleri ve Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü temsilcilerinin gözetim ve denetiminde gerçekleştirilen toplantıda, Birliğimizin gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri, bütçeleri ve gelecekte uygulanacak planları okunarak tüm gündem maddeleri katılımcı üyelerin oyuna sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile merkez birliği delegeleri seçimi yapılarak, önerilen üyeler oy birliği ile seçildi.