ADSYB Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Kongresi

Amasya DSYB sorumlu müdürü Veteriner Hekim Cem Çağdaş ARKÖSE ve Teknik İşler Şube müdürü Veteriner Hekim Okan OYAN 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Fethiye/Muğla’da gerçekleştirilen Türk Veteriner Jinekoloji Derneği X. Ulusal ve IV. Uluslararası Kongresi’ne katıldı.

Ulusal ve uluslararası bilim insanlarının, meslek mensuplarının ve ilgili sektör bileşenlerinin bir araya gelerek tanıştıkları, güncel bilgi ve sorunları paylaştıkları, bilimsel çalışmalarını sundukları ve tartıştıkları kongrede bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk gelmesi ayrıca önem arz etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışından 10 çağrılı konuşmacının davet edildiği kongrede bilimsel program dahilinde sektöre dair sunumlar gerçekleştirilmiştir.