Amasya DSYB Süreç İyileştirmesi Arama Konferansı

Birliğimiz Reşat ALTINKAYA toplantı salonunda Sistem ve Süreç Eğitmeni Salih ÖZGÜR ve Elif ÖZGÜR, birlik personellerimiz ile 14.01.2023 tarihinde “Süreç İyileştirmesi Arama Konferansı” gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen arama konferansına Amasya DSYB ve Amesia Gıda personelleri katılım sağlamıştır.Yapılan bu çalışma ile Birliğimizin Güçlü olduğu yönler, Eksik kaldığı yönler, Olası tehlikeler ve Faydalanılabilecek fırsatlar çalışma grubuyla tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bir yıl sürecek olan eğitim çalışmalarımızda; eğiticilerin eğitilmesi ve personellerimizin ihtiyaçları doğrultusunda iç eğitim takvimlerinin oluşturulması sağlanacaktır.