Amasya DSYB Islah Amaçlı Süt İçerik Analizi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılında yayınlamış olduğu, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nde belirtilen “Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi”nden üreticilerimizi yaralanması amacıyla işletmelerinden 2. etap süt numuneleri alınmıştır.

Birliğimize üye ve tebliğe uygun şartları taşıyan 28 işletmede 2256 ayrı inekten süt numuneleri alınmıştır. Alımı yapılan süt numuneleri Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde bulunan bakanlık onaylı süt analiz cihazları aracılığıyla analiz edilerek sisteme kayıtları gerçekleştirilecektir. Analizlerin sonuçlarına göre üreticilerimizin desteklemeden yararlanabilmesi sağlanacaktır.

Amacımız üye işletmelerimizin hayvancılık desteklemelerinden eksiksiz olarak yararlanabilmesi için teknik personellerimiz aracılığıyla üreticilerimize gereken bilgilendirmeleri yaparak işletme kaynaklarımızın gücümüz ölçüsünde korunmasını sağlamaktır.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye...”