Amasya DSYB Saha Ekibi Toplantısı

Birliğimiz bünyesinde görev yapmakta olan Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Suni Tohumlama Teknikerleri ve Veri İşlem Sorumluları ile birlikte 12.11.2022 tarihinde “Genel Değerlendirme” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Birliğimiz Reşat ALTINKAYA toplantı salonunda Birlik Başkanımız Güner ASLAN ve danışmanlık hizmeti almakta olduğumuz Ziraat Mühendisi Gökhan BABUÇ’unda katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda,

İşletmelerimizde güncelleme, buzağı küpeleme, süt ölçüm formlarının alınması ve süt ölçüm denetim çalışmaları,

Üreticilerimize döl verim raporunun yorumlanması hakkında bilgi paylaşımı,

Danışmanlık projemiz ve hayvan besleme çalışmaları,

Buzağı başvurularının organizasyonu,

Hamamözü ilçemizde kurulmakta olan süt alım tankı, ofis,yem deposu ve çiftliğim mağazasının değerlendirilmesi,

Gebe düve alım satımı,

Üreticilerimiz için yem temini ve 90 günü geçmiş tohumlanmamış hayvan sayısı konularında bilgilendirme mektubu düzenlenmesi,

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayınlanmış olan 2022 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Değerlendirmeler sonucu, üreticilerimizin işletmelerinde mevcut kaba ve kesif yem kaynakları göz önünde bulundurularak rasyon hazırlanması, hayvancılık desteklemelerinden yararlanılması adına 14 aylık yaşını doldurmuş fakat tohumlanmayan düvelerin tespit edilmesi; ırk, yaş, uyumsuz tohumlama ve doğum tarihi uyuşmazlığından kaynaklı sorunlu buzağıların üreticilere bilgilendirilmesi kararı alınmıştır.

Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız ile üye üreticilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için Birliğimiz çalışmalarına devam etmektedir.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”