Amasya DSYB İşletme Danışmanlığı Projesi

Amasya DSYB olarak hayvancılık işletmelerimizde daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanabilmesi amacıyla 13.04.2022 tarihinde başlatmış olduğumuz “Sığırcılık İşletmelerinde Karlılığı Arttıracak Yenilikçi Yaklaşımların Yaygınlaştırılması” adlı projemize devam edilmektedir.

Birliğimiz bünyesindeki saha hizmetinde yer alan 4 Veteriner Hekim, 4 Ziraat Mühendisi, 7 Veteriner Sağlık Teknisyeni Proje kapsamında görev almaktadır. Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu proje yürütme kurulu, 2 Zooteknist Ziraat Mühendisi ve 2 Veteriner Hekimden oluşmaktadır.

İşletme ziyaretleri esnasında;

Buzağı, dana, düve ve inek bakımı,

Hayvanların dönemsel ihtiyacını karşılayacak rasyon çözümleri,

Sürü yönetimi,

Sağım ve sağım hijyeni,

Hayvan sağlığı koruma tedbirleri ve aşı önerileri,

İşletme maliyet hesaplamaları,

İşletmeye ait döl verim raporlarının incelenerek yorumlanması,

gibi temel konuların yanı sıra bölgemizde yeni kurulumu yapılmakta olan işletmelere de ziyaretler gerçekleştirilerek sürü yönetimini kolaylaştıracak bilgi paylaşımlarında bulunulmaktadır.

Amacımız; öncelik Amasya ilinde olmak üzere, bölgemizdeki süt sığırcılığı ve sığır besisi işletmelerinin karlılığını artırmak ve bunları geleceğe hazırlamak için, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumunu gözeten, işletme danışmalığı alt yapısının oluşturulmasıdır.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”