Buzağı Desteklemeleri: Üreme Parametresi

Üreme parametresi, işletmede bulunan hayvanların birim sürede en etkin verimin alınabilmesi için belirlenmiş olan skaladır.

Üreticilerimizin buzağı desteklemelerinden faydalanabilmesi için; buzağıların annelerinin ilkine buzağılama yaşı 510 - 960 günü veya iki buzağılama arasındaki süre 235 - 600 günü geçmemelidir.

Üreme Parametreleri; ineklerin verim kabiliyeti, besleme, sürü yönetimi, östrus saptama oranı (kızgınlıkların tespit edilme oranı), sperma seçimi ve suni tohumlama, metabolik hastalıklar, güç doğum, üreme hastalıkları ve meme sağlığı gibi faktörlerden önemli oranda etkilenmektedir.

Rekabetçi ve karlı bir süt sığırcılığı yapabilmek için hayvan başına 9000 kg süt verimi ve yılda bir yavru elde etme hedefine ulaşmak gerekir. Bu amaca ulaşmak için; yüksek fertilite yeteneği ve süt verimine sahip olan elit sürülerin oluşturulması gerekmektedir.