Süt Tank Operatörleri Toplantısı 2.Grup

Birliğimiz 09 Ocak 2018 tarihinde Birlik merkezimizdeki toplantı salonunda Süt Tank Operatörleri 2.grup faaliyet değerlendirme ve yönlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Birliğimizin mevcut üretim koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler ile tank operatörlerinin bu konuda üzerine düşen görevler üzerinde duruldu.