Süt Tank Operatörleri Toplantısı

Birliğimiz 06 Ocak 2018 tarihinde Birlik merkezimizdeki toplantı salonunda bir faaliyet değerlendirme ve yönlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Güner ASLAN'ın katıldığı toplantıda yapılan genel bir değerlendirme sonrasında sahada daha etkin bir çalışma yürütülebilmesi, hizmetlerimizin üreticilere daha kolay ulaştırılması ve faaliyetlerimiz hakkında üreticilerin bilgilendirilmesi için uygulanacak yöntemler üzerinde duruldu.