Sütün Pazarlanması

Bir üretici birliği olarak süt toplama, analiz ve pazarlama sisteminin tesisinde TEMEL AMACIMIZ bölgesel süt fiyatının belirlenmesinde üreticilerimizin söz sahibi olmasına ve süt sığırı işletmeciliğinin yapılabilir ve sürdürülebilir bir faaliyet olmasına katkı sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak ve elde ettiğimiz sonuçları sürdürülebilir hale getirmek için;