Sigorta Hizmetlerimiz

Birliğimiz Ankara Sigorta acenteliğinde üreticilerine hayvan hayat sigortası ve bitkisel ürün sigortası hizmeti sunmaktadır.

Hayvan Hayat Sigortası (%50 Devlet Destekli)

Hayvan Hayat Sigortalarında ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için; genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalıklar, her türlü kaza yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları zehirlenmeler, her türlü doğal ve yeme bağlı afetler, güneş çarpmaları, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm,mecburi kesim ve yavru atma teminatları sigorta kapsamındadır.

Bitkisel Ürün Sigortaları (%50 Devlet Destekli)

Bu Sigorta ile:

Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski teminatı, ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve ürün bilgileri dikkate alınarak kayıtlı çiftçilerin arazi Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından verilir.