Hakkımızda

Birliğimiz 1998 yılında, Amasya bölgesinde faaliyet gösteren damızlık süt sığırı yetiştiricileri tarafından kurulmuştur. Amacımız, mevcut imkânlarla, en az masrafla en yüksek verimi verebilecek süt sığırı yetiştirerek, yetiştiricilerimizin bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Damızlık sığır yetiştiriciliği yüksek süt verimi elde etmek maksadıyla dişi yetişkin sığırların (ineklerin) uygun koşullarda yetiştirilmesidir.

Değerlerimiz

Misyonumuz: Bölgemizde hayvan ıslahını geliştirerek, kırsal alanda refahın, yaşam kalitesinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Vizyonumuz: Güvenilir ve kaliteli hizmet veren, gelişen teknolojiye ayak uyduran, Türkiye ve dünyadaki benzer kuruluşlara örnek olan, insana ve emeğe hizmet eden saygın bir Birlik olmak.

Hayvan Islahı

Card image
Suni tohumlama

Birliğimiz, bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve suni tohumlama teknisyenleri vasıtasıyla suni tohumlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Card image
Embriyo transferi çalışmaları

Birliğimizde görevli Vet.Hek.Okan OYAN 03-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen Embriyo Üretimi ve Transferi Kursu'na katılarak sertifikasını aldı.

Card image
Boğa Kataloğu

Birliğimiz, sürünün genetik ıslahına büyük katkı sağlayan uygun sperma seçimine katkı sağlamak amacıyla periyodik olarak "Boğa Kataloğu" hazırlayarak yayınlamaktadır.

Card image
Kayıt faaliyetleri

Birliğimiz yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında bölgemizdeki işletmelerde için soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarını tutmaktadır.

Card image
Suni tohumlama projeleri

Suni Tohumlama Yoluyla Etçi Melez Buzağıların Elde Edilmesi Projeleri

Süt Toplama, Analiz ve Pazarlama

Card image
Süt toplama

Birliğimiz,üreticilerimizin elde ettiği sütleri kurduğu soğuk süt zinciri yoluyla toplayarak pazarlamaktadır.

Card image
Çiğ süt analizleri

Her gün üretici, köy süt soğutma tankları, süt toplama araçları ve fabrika süt alım araçlarından numuneler alınmaktadır. Alınan numunelere her gün periyodik olarak 4 farklı analiz yapılmaktadır.

Card image
Sütün pazarlanması

Her yıl sonunda yapılan ihale ile bölgemizdeki süt işleme firmalarına satışı yapılmaktadır.

Faaliyetlerimiz

Card image
Silaj Paketleme

Birliğimiz, bölgemizdeki kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla, 2016 yılında Merzifon İlçesi Yolüstü Köyü'ndeki Silaj Paketleme Tesisi'nde 500 ve 1.000 kiloluk 2 adet silaj paketleme sistemi ile mısır silajı paketleme faaliyetine başladı.

Card image
Makina parkı

Birliğimiz, üreticilerimize hayvancılık alanında bilgi sağlamak amacıyla yayım ve yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla, yabancı ülkelerde yayınlanmış eserleri çevirerek, yerli kaynakları derleyerek ve kendi olanaklarımızla hazırladığımız kitap ve broşürleri üreticilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Card image
Sözleşmeli yem bitkisi ekimi

Birliğimiz, bölgemizin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla üreticilerimizle alım ve taban fiyat garantisi vererek kaba yem bitkisi ekim sözleşmeleri yapmaktadır.

Card image
Yayınlarımız

Birliğimiz, üreticilerimize hayvancılık alanında bilgi sağlamak amacıyla yayım ve yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla, yabancı ülkelerde yayınlanmış eserleri çevirerek, yerli kaynakları derleyerek ve kendi olanaklarımızla hazırladığımız kitap ve broşürleri üreticilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Card image
Yazılım geliştirme

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 2009 yılından itibaren kendi bünyesinde çalışan personeli ile yazılım geliştirme faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta İl Birliği web sayfasının yapımı ile Birlik içindeki bölümlerin bazı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik küçük çaplı yazılımlar gerçekleştirilmiştir.

Card image
Hayvan besleme

İneklerin beslenmesinde temel esas; ineğin bulunduğu ortamı ve koşulları, ırksal özelliklerini ve yaşını dikkate alarak, ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirlemek ve ihtiyaçlarını mevcut koşullarda, en düşük maliyetle ve en iyi şekilde karşılamaktır.

Card image
Ahır planları

Sitemizdeki ahır planlarında yer alan ölçüler kültür ırklarının özellikleri dikkate alınarak verilen ortalama değerler olup üreticilerimiz için ineklerin konforunu ve bakımını kolaylaştıracak nitelikte bir rehber ve bilgi kaynağı sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Card image
Hayvan sağlığı

Bir süt sığırcılığı işletmesinin kuruluş amacına uygun olarak karlı bir şekilde faaliyetine devam edebilmesi için hayvan sağlığı ve özellikle koruyucu hekimlik konusunda hassasiyet göstermek gerekmektedir.

Card image
Yem bitkileri

İşletmedeki hayvanların kaba ve kesif yem ihtiyaçlarını karşılamak için tarım arazilerinde yetiştirilen bitkilere yem bitkileri adı verilir.

Amesia'nın hikayesi

Amesia, bölgemizin kırsal alanlarında yaşayan üretici eşi kadınların Amasya DSYB ile birlikte hareket ederek, elde ettikleri ürünleri değer fiyatına ve doğru yöntemlerle pazarlayarak ailelerinin bütçelerine katkı sağlama çabalarından doğmuş bir isim ve markadır.

$ 3.8062 4.6750